پاورپوینت درس 12 دفاعی دهم ( امداد و نجات )

پاورپوینت درس 12 دفاعی دهم ( امداد و نجات )

پاورپوینت درس 12 دفاعی دهم ( امداد و نجات )

پاورپوینتی زیبا و جذاب در 32 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر جهت آموزش و یادگیری بهتر دانش آموزان

در صورت مواجهه با شخص زخمی:

1- سطح زخم را با سرمِ شست وشو و گاز استریل تمیز کنید.

2- برش پوستی آویزان را در محل خودش قرار دهید.

3- سطح زخم را به وسیله پانسمان به طور کامل بپوشانید.

4- پانسمان را از محل اولیه جابه جا نکنید (چون جابه جا کردن آن ممکن است دوباره باعث خون ریزی شود.)

5- باندپیچی را وقتی انجام دهید که خون ریزی به وسیله پانسمان، قبلاً کنترل شده باشد.

6- باند را بیش از حد سفت یا شل نبندید.

7- نوک انگشتان دست ها و پاها را آزاد بگذارید.